Foreningen

Forening for Mastere i Sexologi (FMS) blev stiftet i 2019 for at etablere et fagligt fællesskab for uddannede Mastere i Sexologi. Formålet med foreningen er at skabe et sted, hvor de fagprofessionelle medlemmer, med en akademisk baseret sexologisk uddannelse, kan etablere netværk, faglig sparring og vidensdeling samt tilegne sig, producere og præsentere videnskabelig viden. Foreningen har også til formål at præsentere medlemmernes faglige profiler og deres eventuelle virksomheder.Foreningen har hjemsted i Aalborg, Danmark – ligesom uddannelsen som Master i Sexologi udspringer fra Aalborg Universitet (AAU).
 

 

Medlemmer i forening for mastere i sexologi har alle en sundhedsfaglig, pædagogisk eller psykologisk grunduddannelse og efterfølgende en Mastergrad i Sexologi fra Aalborg universitet.
Vi arbejder med seksuel sundhed og seksuelle udfordringer på både
individ og strukturelt niveau. Således er vi alle beskæftiget indenfor en række forskellige områder. 
      F.eks.:
  •         Behandling af seksuelle udfordringer
  •         Seksuelle vejledninger 
  •         Parforholds udfordringer
  •         Seksuelle rettigheder
  •         Vejledning på skoler og institutioner