Sexologi

Sexologi er læren om menneskets seksuelle viden, holdninger, lyster, adfærd og problemer. Betegnelsen er elastisk og dækker både over et forskningsfelt og et klinisk speciale med fokus på forebyggelse, udredning og behandling af seksuelle vanskeligheder og dysfunktioner (Almås 2004).

Vi fødes alle med en seksualitet som udvikler sig igennem forskellige aldre og livsfaser.

Det lille barns seksualitet er sanselig og diffus, men gennem opvæksten præges den af tidens normer og kulturen i vores samtid.

I puberteten bliver følelseslivet for de fleste mere farverigt. Det unge menneske modnes biologisk, og de fleste begynder at eksperimentere med lyst og stifte bekendtskab med sex. På den måde lære de deres egen seksualitet at kende.

Som voksne gennemlever vi forskellige livsfaser, og seksualiteten ændrer sig for de fleste i takt hermed. Vi lever i et senmoderne samfund, hvor seksualiteten i disse år er præget af en høj grad af diversitet. Mange udfordrer det traditionelle kønsudtryk, og tændings- og adfærdsmønstre er meget alsidige.

Seksualiteten udvikler sig i og med os, og den har forskellig betydning fra person til person. Den kan være lunefuld og foranderlig, kompleks og uforudsigelig men også dejlig, frigørende og til stor velvære for det enkelte menneske og i parforhold og forhold.

De fleste oplever i løbet af voksenlivet en midlertidig afstandtagen – eller manglende lyst til sex. Og mange oplever som følge af alder eller sygdom at udvikle en form for seksuel dysfunktion, mens sexlivet, for personer som f.eks. lider af seksuelle traumer eller par som kæmper med nedsat fertilitet, i perioder opleves som tvingende eller forpligtende.

Forskning har vist, at seksuel sundhed har stor betydning for de fleste, og at vi derfor rammes ekstra hårdt på vores seksualitet ved fysisk og psykisk sygdom. Det stiller nye og andre krav til den offentlige sektors sundhedspersonale, hvor der skal skabes tillidsfulde rum til at hjælpe den enkelte videre med eventuelle seksuelle udfordringer, uanset om det er patienter eller borgere, de møder.

Foreningen for Mastere i Sexologi ønsker via et bio-psyko-socialt- og kulturelt perspektiv, at sætte fokus på, hvordan et nydelsesfuldt sexliv kan berige menneskers liv. Foreningen arbejder for at udbrede viden om seksualitet og vigtigheden af seksuel sundhed, for derigennem bl.a. at støtte personer til at tackle og gennemleve livskriser.