Inge Sommer Thuesen

Thue Sommer

Profession:
Pædagogisk vejleder og seksualvejleder
Speciale/Fagområde/Specialviden:
Autismespektrum forstyrrelser (ASF)+ ADHD + tilgrænsende områder, mental retardering, børn, unge + voksne. Indlæring af sociale normer, grænser med videre. Transkøn og identitetsforvirring hos ASF/ADHD/MR. ASF og fetich. Seksualundervisning, stressreduktion, special pædagogik.
Mastertitel:
Autisme spektrum forstyrrelser og transkøn (2015)
Kontaktinfo:
thso@aarhus.dk
Region:
RM