Lone Plagborg Agergaard

Profession:
Fysioterapeut, Regionshospitalet i Gødstrup
Speciale/Fagområde/Specialviden:
Har igennem en lang årrække arbejdet med patienter indenfor det gynækologiske/obstetriske speciale samt behandling af brystopererede.
Mastertitel:
Sexologisk behandling af problemvoldende lystasymmetri - en kvalitativ undersøgelse (2021)
Kontaktinfo:
Lone.agergaard@gmail.com
Region:
RM